V počastitev praznika kamniške občine je izšel zbornik prispevkov s simpozija France Tomšič in njegov čas

Objavljeno: .

Zbornik France Tomšič in njegov čas vsebuje besedila predavanj na simpoziju, ki je bil 30. 9. 2017 v Šmarci pri Kamniku, posvečenemu Francetu Tomšiču, začetniku slovenske demokratizacije na političnem in sindikalnem področju, slovenskemu politiku, sindikalnemu voditelju in častnemu občanu občine Kamnik.

Predstavitev zbornika prispevkov s simpozija France Tomšič in njegov čas, ki je bil 30. 9. 2016 v Šmarci pri Kamniku, je bila v petek, 7. 3. 2017, ob 19. uri v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik v Kamniku.

Simpozij je potekal 30. septembra 2016 v Domu krajanov v Šmarci pri Kamniku, od koder izhaja France Tomšič. V okviru Socialnega tedna 2016 sta ga pripravila društvo Demos na Kamniškem in Društvo sv. Jakoba. Izvedbo simpozija so finančno podprli: Demos na Kamniškem, Društvo sv. Jakoba, Občina Kamnik, Krajevna skupnost Šmarca in Socialna akademija. Prireditev je pripravil organi

zacijski odbor, ki so ga sestavljali: Jože Berlec, Ludvik Gomiršek, dr. Damjan Hančič, dr. Marjeta Humar, Marta Lavrič Tomšič, Robin Majnik, Leon Pirman, mag. Igor Podbrežnik, Janez Repanšek, Matjaž Šporar in Igor Zemljič. Za vsebinsko podobo simpozija sta skrbela dr. Marjeta Humar, honorarna sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in dr. Damjan Hančič, sodelavec Inštituta za narodno spravo. Za celostno grafično podobo simpozija je poskrbel slikar Dušan Sterle.

Za celostno grafično podobo vseh dogodkov, ki so bili povezani s simpozijem France Tomšič in njegov čas, je oblikoval kamniški slikar Dušan Sterle. Pregledno razstavo o življenjski in politični poti Franceta Tomšiča, ki je bila na ogled v preddverju dvorane v času simpozija, so pripravili Igor Zemljič, sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino, Marta Lavrič Tomšič in Leon Pirman.

S srečanjem zgodovinarjev, politologov in Tomšičevih nekdanjih sodelavcev in prijateljev smo želeli osvetliti družbene razmere pred osamosvojitvijo, vzpostavljanje pogojev za politično in gospodarsko demokracijo, čas oblikovanja nove države in političnega sistema s poudarkom na vlogi Franceta Tomšiča v vseh teh procesih.

Na simpoziju je nastopilo dvanajst predavateljev: šest raziskovalcev slovenske zgodovine in šest Tomšičevih političnih sodelavcev in prijateljev. V takem vrstnem redu si sledijo tudi objavljeni članki.

Tomšiča in njegovo zgodovinsko vlogo v dogodkih, ki so privedli do demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, zgodovino in probleme socialdemokracije pri nas in v Evropi so predstavili raziskovalci: doc. dr. Aleš Maver, prof. dr. Janko Prunk, prof. dr. Stane Granda, dr. Andreja Valič Zver, doc. dr. Milan Balažic in prof. dr. Bogomir Kovač. Tomšičevi politični sodelavci in prijatelji v času družbenih sprememb – Andrej  Magajna, prof. dr. Gorazd Drevenšek, Jože Erčulj, mag. Branko Grims, Anton Tomažič in mag. Igor Podbrežnik – pa so opisali Tomšiča kot osebnost, voditelja prvega upora proti oblastnikom v Kamniku in kasneje litostrojske stavke, njegovo vizijo političnega razvoja Slovenije, vzpostavitve socialnodemokratske stranke in neodvisnega sindikata. 

Zgodovinar dr. Damjan Hančič je v zaključkih simpozija zapisal: »Njegov prispevek pri uporu v Novem trgu v Kamniku leta 1986, pri litostrojski stavki leta 1987 in pri ustanavljanju prvih nekomunističnih političnih strank v letu 1989 je bil neprecenljiv.«

Politik Branko Grims je v naslovu svojega simpozijskega govora zapisal, da je bil France Tomšič »človek z dovolj civilnega poguma za prelomne trenutke«. Za zbornik pa besedila ni pripravil.

Tomšič ni samo govoril, ampak je za demokratične spremembe in samostojno Slovenijo tvegal vse: mirno strokovno delo, dober službeni položaj, urejeno družinsko življenje, osebno varnost. Z vso ostrino se nam danes po 25 letih postavlja veliko vprašanj: zakaj se je Tomšič moral umakniti iz politike, zakaj so ga izrinili iz politike njegovi nekdanji sodelavci in somišljeniki ob podpori nasprotnikov, bi bila Slovenija drugačna, če se to ne bi bilo zgodilo.

Na nekatera od teh vprašanj so odgovorili simpozijski prispevki. Na druga bo še treba poiskati odgovore.

Udeleženci simpozija so predstavili, da je bil France Tomšič borec za svobodo, glasnik slovenske državnosti, socialne in pravne države, utemeljitelj svobodnega sindikalnega organiziranja, človek načelnosti in iskrenega boja za slovensko delavstvo. Zato je bila na zaključku simpoziju dana pobuda, da bi taka srečanja pripravljali na dve leti. Tako bi se razjasnile še nove podrobnosti o tako pomembnem človeku, kot je bil Tomšič. Odpirala in pojasnjevala pa bi se še marsikatera druga vprašanja slovenske demokratizacije in osamosvojitve ter tudi vprašanja politične sedanjosti. 

Zbornik je izšel v počastitev praznika Občine Kamnik. Odprtje razstave in predstavitev zbornika o delovanju Franceta Tomšiča je bila 7. aprila 2017 v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. 

Tekst: dr. Marjeta Humar

Tagi/značke: France Tomšič Socialdemokratska zveza Slovenije Marjeta Humar simpozij Demos na Kamniškem