Danijel Bezek prejel srebrno priznanje Občine Kamnik za leto 2017

Objavljeno: .

Daniel BezekObčinski svet Občine Kamnik je Danijelu Bezku podelil srebrno priznanje Občine Kamnik za sooblikovanje intelektualnega in kulturnega življenja v občini Kamnik, za dosežke pri ohranjanju zgodovinskega spomina in kulturne dediščine ter za prispevek k delovanju civilne družbe.

Danijel Bezek je že v obdobju demokratizacije in prvih letih po osamosvojitvi tako v politiki kot civilni družbi in kulturi s svojim delovanjem pomembno pripomogel k trajnemu preporodu javnega življenja v naši lokalni skupnosti in obudil civilno družbo ter tiste stare običaje, ki so bili po drugi svetovni vojni zatrti. Kot član Slovenskih krščanskih demokratov v občini Kamnik je deloval v strankinem Odboru za oživljanje starih običajev, kjer je obudil javno miklavževanje. Tako je bil prvi, ki se je v vlogi svetega Miklavža 4. decembra 1990 po več kot 40 letih spet zapeljal s konjsko vprego po kamniških ulicah in obdaril otroke v tedanjem Kino domu. Na tej prireditvi je nastopal ter jo občasno tudi režiral in vodil še več let, zdaj pa jo vsako leto prireja Kulturno društvo dr. Franceta Steleta iz Tunjic. Danijel Bezek je obudil tudi trikraljevske trojke.

Kot učitelj in vzgojitelj je pri mladih skozi dobrodelnost gojil čut za pomoč in solidarnost.

Leta 1991 je ustanovil steg kamniških skavtinj in skavtov nove generacije in bil njegov voditelj do leta 1996. V tem času je dokumentiral predvojno skavtstvo in gozdovništvo v Kamniku, o čemer je izšel tudi zbornik, v galeriji Veronika pa je pripravil dve javni razstavi, in sicer »70 let skavtstva in gozdovništva v Kamniku« ter »Zeleno in modro«. Pod Bezkovim vodstvom so skavtinje in skavti v Kamnik prvič prinesli luč miru iz Betlehema.

Leta 1994, ob Mednarodnem letu družine, je skušal širši javnosti približati vrednoto družine, zato je s skavtinjami in skavti pripravil prvo razstavo jaslic v galeriji Veronika v Kamniku. Razstave različnih zvrsti jaslic so se zatem vrstile še 10 let

V veliki meri je po njegovi zaslugi leta 1992 Frančiškanski samostan Kamnik ob 500. obletnici dobil zlati znak Občine in agronom Viktor Repanšek postal častni občan Občine Kamnik. Ob 100. obletnici Repanškovega rojstva je za Krajevno skupnost Kamnik – Center v prostorih Občine Kamnik pripravil razstavo, za Društvo sv. Jakoba pa predavanje o Repanškovem življenju.

Leta 1997 je s pomočjo kiparja Mihe Kača za Osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik organiziral kiparsko delavnico, na kateri so učenke in učenci v glini upodobili svoje dojemanje poezije Franceta Balantiča. Ti izdelki so bili tudi razstavljeni, v galeriji Veronika pa je z učenkami in učenci pripravil recital Balantičeve poezije v zvoku, gibu in besedi. Tovrstne dogodke je Danijel Bezek nato organiziral še večkrat, in sicer ob različnih jubilejih ter o tem napisal članek z naslovom »Domači kraj, kako mi spet boš drag«, ki je bil objavljen v Kamniškem zborniku XVI.

Danijel Bezek je veliko prispeval tudi k prepoznavnosti naše občine kot območja, bogatega z zanimivimi fosili. leta 1998 je ob 60. obletnici odkritja mamuta v Nevljah s sinom Benjaminom pripravil razstavo v galeriji Veronika in izdal publikacijo z naslovom »Po sledeh neveljskega mamuta«. Ta razstava, ki je sedaj stalna razstava v Podružnični osnovni šoli Nevlje, je bila ob 75. obletnici posodobljena, leta 2015 pa je izšla še knjiga z naslovom »Mamut v naših krajih«.

Bezek je v sodelovanju s svetovno znanimi paleontologi, in sicer z dr. Juretom Žaloharjem, Tomažem Hitijem in Edom Grmškom, na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik pripravil stalno razstavo z naslovom »Fosili iz Tunjiškega hribovja ter Kamniško-Savinjskih Alp«, ki je odprta tudi za javnost. Razstava didaktično nazorno prikazuje vse pomembnejše najdbe fosilov s tega območja, tudi dinozavra.

Tagi/značke: Danijel Bezek skavti miklavževanje srebrno priznanje Občine Kamnik neveljski mamut