Simpozij France Tomšič in njegov čas

Objavljeno: .

france tomi portret OVITEK 22 bSimpozij je posvečen Francetu Tomšiču, slovenskemu politiku in sindikalnemu voditelju ter kamniškemu častnemu občanu, saj spomin nanj in na dogodke, ki pomenijo začetek družbene demokratizacije in gospodarske tranzicije, tako hitro bledi. Na simpoziju, ki je tudi eden izmed dogodkov v okviru Socialnega tedna 2016, bodo s svojimi predavanji nastopili uveljavljeni slovenski zgodovinarji, sociologi, ekonomisti in politologi dr. Milan Balažic, dr. Stane Granda, dr. Bogomir Kovač, dr. Aleš Maver, dr. Janko Prunk in dr. Andreja Valič Zver, s pričevanji pa se jim bodo pridružili tudi Tomšičevi sindikalni in politični sodelavci dr. Gorazd Drevenšek, Jože Erčulj, mag. Branko Grims, Andrej Magajna, mag. Igor Podbrežnik in Anton Tomažič.

Simpozij je pripravil organizacijski odbor, ki ga sestavljajo: Jože Berlec, Ludvik Gomiršek, dr. Damjan Hančič, dr. Marjeta Humar, Marta Lavrič Tomšič, Robin Majnik, Leon Pirman. mag. Igor Podbrežnik, Janez Repanšek, Matjaž Šporar in Igor Zemljič. Za celostno grafično podobo simpozija je poskrbel slikar Dušan Sterle.

Za vsebinsko podobo simpozija skrbita dr. Marjeta Humar, honorarna sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, predsednica organizacijskega odbora, in dr. Damjan Hančič, sodelavec Inštituta za narodno spravo, kot član organizacijskega odbora. Ob začetku simpozija bo izšla knjižica s povzetki prispevkov in drugimi informacijami. Naslednje leto pa bodo vsi prispevki izšli v zborniku.

Pregledno razstavo o življenjski in politični poti Franceta Tomšiča, ki bo na ogled v času simpozija, so pripravili Igor Zemljič, sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino, Marta Lavrič Tomšič in Leon Pirman.

Simpozij bo zaključen s koncertom domoljubnih pesmi, ki jih bo izvajal Mešani pevski zbor Odmev pod vodstvom zborovodkinje Anice Smrtnik. Program je pripravil Jože Berlec.

S simpozijem želimo osvetliti družbene razmere pred osamosvojitvijo, vzpostavljanje pogojev za politično in gospodarsko demokracijo, čas oblikovanja nove države in političnega sistema s poudarkom na vlogi Franceta Tomšiča v vseh teh procesih. Drugo leto se bomo spominjali 30-letnice štrajka v Litostroju, ko je France Tomšič pred večtisočglavo množico stavkajočih delavcev predlagal ustanovitev prve politične stranke kot opozicijo takratni komunistični partiji. Pobudo so delavci soglasno podprli, Socialdemokratska zveza Slovenije pa je bila formalno ustanovljena dobro leto kasneje. France Tomšič je bil tudi pobudnik ustanovitve sindikata KNSS Neodvisnost, s čimer je bila začrtana pot svobodnemu sindikalnemu združevanju zaposlenih, pomembno pa je tudi vplival v procesu vzpostavitve socialnega dialoga.

Simpozij France Tomšič in njegov čas bo potekal 30. septembra z začetkom ob 10. uri v dvorani Doma krajanov Šmarca v Šmarci, rojstnem kraju Franceta Tomšiča.

Dogodek organizirajo: Društvo Demos na Kamniškem, Društvo sv. Jakob in Krajevna skupnost Šmarca. Sodeluje tudi Slovenska demokratska stranka, pokrovitelj dogodka pa je Občina Kamnik.

Tagi/značke: Demos France Tomšič Socialdemokratska zveza Slovenije simpozij