Demos tudi v Kamniku

Objavljeno: .

Odjugi v političnem prostoru, ki resda ni prišla sama od sebe. niti ne s tihim privoljenjem oblasti - s čimer se v zadnjem času rada ponaša, ampak je bila nujna razvojna posledica, je sledilo evforično ustanavljanje različnih političnih organizacij in seveda včlanjanje vanje. Trezno in razumsko tehtanje današnjega političnega trenutka, ki je prežet s pripravami na volitve, pa je povzročilo nastanek DEMOS.

Temu je botrovalo predvsem spoznanje, da imajo novonastale politične organizacije v volilnem boju z oblastjo šibkejšo pozicijo. Torej zapleten in obsežen predvolilni boj zahteva nujno povezovanje opozicije v koalicijo. V njej so hkrati vse zveze močnejše, zlasti seveda na občinskem nivoju, kjer so posamezne stranke šibkejše, vendar to šibkost premagajo, ko združijo ves svoj potencial.

12. 1. 1990 je prišlo tudi do ustanovitve demokratične opozicije v Kamniku. Predstavniki Slovenske demokratične zveze, Slovenskih krščanskih demokratov, Socialdemokratske zveze Slovenije, Zelenih Kamnika in Slovenske kmečke zveze so sedli za skupno mizo in se začeli dogovarjati o organiziranju in načinu delovanja DEMOS. Zeleni Kamnika in Slovenska kmečka zveza - odbor za Tuhinjsko dolino in Kamnik, so svojo odločitev sicer preložili za teden dni, vendar so zdaj pomemben in nepogrešljiv del DEMOS, ki ga vodi predsednik Igor Podbrežnik skupaj s kolegijem, ki je sestavljen iz predsednikov vseh petih organizacij. To telo sklicuje sestanke DEMOS, koordinira delo znotraj organizacije in seveda - pripravlja vse dejavnosti. Zapleten volilni boj pa seveda zahteva bolj organizirano in natančnejše povezovanje, zato bodo znotraj DEMOS delovale posamezne komisije, ki se bodo spoprijele s posameznimi delovnimi področji, ki jih narekujejo priprave na volitve. Delo, ki je pred nami, ni lahko - spopadati se to treba z monopolistično ukrojeno oblastniško strukturo, z volilnim zakonom in vsemi zankami, ki prej omenjeni strukturi lajšajo volilni boj. Tudi zato se občinski štabi povezujejo v regionalne. Naš regionalni štab ima sedež v Domžalah, prek njega pa se povezujemo v republiškega, ki tudi izdaja Bilten s konkretnimi navodili in tudi opozorili o takšnih in drugačnih zankah in zankicah.

Seveda se kamniški DEMOS srečuje s številnimi težavami, ki zavirajo zalet posameznikov in celotne organizacije. Te težave so zelo konkretne - gre seveda za prostor, finančna in druga materialna sredstva, ki so nujen pogoj za nemoteno delo. Upati je, da bodo takšne težave premagane - vsaj kar se prostora tiče. Poleg entuziazma in polne politične osveščenosti je tudi to eden od osnovnih pogojev za udeležbo v predvolilnem boju. Zlasti entuziazem je potreben vsem, ki so se podali v politiko (še posebej v takšnem okolju, kot je kamniško) in volilni boj s sicer »mladimi« strankami, kot npr. SZ in ZSMS, a z močnim funkcionarskim, administrativnim aparatom in primernim premoženjem, ki je neprimerljiv z DEMOS »premoženjem«. Ob tehtanju vseh teh dejstev se človek kar ne more znebiti občutka marginalnosti. Bistvo pa je v tem, da ljudje hočejo resnično in otipljivo demokracijo, ki bo kar najbolj optimalno urejevala naše medsebojne družbene odnose.

Da bi se to zares uresničilo, se DEMOS s konkretnimi nalogami pripravlja na volitve. Najpomembnejši nalogi sta oblikovanje kandidatnih list z dobrimi kandidati in pridobivanje volilcev. Izdelan pa je tudi že osnutek skupnega programa s posebnim poudarkom na občini Kamnik in njenih problemih.

K DEMOS so povabljeni vsi tisti, ki si želijo delovati v njegovem okviru, tisti, ki lahko in ki hočejo pomagati s svojim znanjem in izkušnjami, in seveda tisti, ki se strinjajo z vsebinskimi smernicami slovenske politične demokratične opozicije in ki hočejo, da te ZAŽIVIJO v našem vsakdanjem življenju.

(Vir: Kamniški občan 2/1990, 7. februar 1990)

Tagi/značke: občina Kamnik Demos Socialdemokratska stranka Slovenije AntonTomažič Slovenski krščanski demokrati Zeleni Kamnika Slovenska kmečka zveza