Primož Zupan: 25. obletnica ustanovitve kamniškega odbora Slovenskih krščanskih demokratov

Objavljeno: .

V soboto, 10. 1. 2015, je minilo natanko 25 let od ustanovnega sestanka Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) v Kamniku, predhodnikov sedanje Nove Slovenije - krščanskih demokratov Kamnik (NSi Kamnik). To je bil čas, ko so nosilci slovenske politične pomladi ukrepali izjemno hitro: 11. 1. 1990 so že bili ustanovljeni Zeleni Kamnika ,12. 1. 1990 pa je že bil ustanovljen Demos na Kamniškem. Ti prelomni dogodki novejše slovenske zgodovine si vsekakor zaslužijo posebno pozornost.

Naj o tako pomembnih dogodkih spregovorijo neposredne priče, sodueleženci tega dogajanja. Vabljeni k prebiranju treh člankov iz knjige Demos na Kamniškem, Zbornik ob 20-letnici ustanovitve koalicije Demos na Kamniškem (2010), ki ga najdete na spletnem mestu Društva Demos na Kamniškem.

Milan Windschnurer, ustanovni član SKD na Kamniškem in dolgoletni tajnik OO SKD Kamnik, je v svojem članku 1990–1994, prvi mandat krščanskim demokratom tudi na Kamniškem izčrpno in zgoščeno povzel prva štiri leta delovanja kamniških krščanskih demokratov

Mag. Roman Rener, ki je igral osrednjo operativno vlogo v neposrednih pripravah na ustanovitev OO SKD Kamnik, tako da je osebno izvajal tehnična opravila na terenu - npr. raznos plakatov z vabili na ustanovni zbor občinskega odbora kamniških krščanskih demokratov, svoje spomine opisuje v članku Priprave na ustanovitev SKD in izvedba ustanovnega zbora občinskega odbora v Kamniku

O koaliciji Demos kot celoti in s tem povezanimi začetki demokratizacije na Kamniškem ter o različnih sodelujočih političnih strankah v njej pa piše mag. Igor Podbrežnik, danes predsednik Društva Demos na Kamniškem, in sicer v članku z naslovom Prelomni čas, čas za Demos.

Vreden ogleda in branja je tudi politični program koalicije Demos z dne 25. 1. 1990.  Politični program je z današnjega vidika izredno obširen in se loteva izredno pomembnih vprašanj, saj je imela občina ored reformo lokalne samouprave v letu 1994 izredno obsežne pristojnosti, ki so zdaj pretežno v domeni državnih oblasti.

Demos na Kamniškem je imel še eno zanimivost: tedanji Zeleni Kamnika so se predvsem po zaslugi svojega takratnega voditelja Branka Novaka priključili Demosu, za razliko od Domžal, kjer so se povezali z ZSMS. Demos na Kamniškem je bil tako sestavljen iz zelo različnih političnih opcij, tako da je sodelovanje Zelenih v koaliciji Demos na Kamniškem močno spremenilo odnos do našega okolja in ozaveščanje o tem življenjsko pomembnem vprašanju že od vrtca dalje. Rezultati takšnega razvoja Demosa na Kamniškem se danes kažejo npr. v plinifikaciji, sanaciji divjih odlagališč, odnosu mlajši generacij do okoljskih vprašanj itd.

Članek je bil najprej objavljen na http://www.nsi-kamnik.net/.

Tagi/značke: Demos Nova Slovenija Socialdemokratska zveza Slovenije Slovenski krščanski demokrati