Andrej Magajna: Vpliv značajskih posebnosti voditeljev na profiliranje političnih strank
Anton Tomažič: Litostrojska izkušnja
Dr. Aleš Maver: Čudna igra novih in starih socialdemokratov
Dr. Andreja Valič Zver: France Tomšič in njegov čas
Dr. Bogomir Kovač: France Tomšič in brezpotja slovenske socialne demokracije
Dr. Gorazd Drevenšek: France Tomšič kot vizionar slovenskega političnega razvoja
Dr. Janko Prunk: Ponovno rojstvo evropske socialdemokracije na Slovenskem
Dr. Jože Dežman: Demos na Domžalskem
Dr. Milan Balažic: Prelomni čas slovenske demokratizacije in osamosvajanja in zgodovinska vloga Franceta Tomšiča v njem
Dr. Stane Granda: Slovenska osamosvojitev in sindikalizem
Društvo Demos v letu 2016
Film o Francetu Tomšiču, predvajan na simpoziju v Šmarci 30.09.2016
France Tomšič, borec za svobodo, socialno in pravno državo, eden izmed očetov slovenske državnosti
France Tomšič, častni občan Občine Kamnik
Igor Podbrežnik: France Tomšič, eden od stebrov prenove družbenega reda in osamosvojitve
Ivan Sekavčnik: Imamo nekaj Maistrovega duha,Tomšičeve smelosti, pa tudi Demosove upornosti
Jože Erčulj: Vloga Franceta Tomšiča v sindikalnem gibanju
Kdaj bodo Slovenci ponovno zahtevali svojo mošnjo, puško in palico, kot je to maja 1989 zahteval France Tomšič?
Knjiga Franceta Tomšiča: OD STAVKE DO STRANKE
Minilo je sedem let od smrti Franceta Tomšiča, kamniškega častnega občana