demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

France Tomšič, borec za svobodo, socialno in pravno državo, eden izmed očetov slovenske državnosti

Objavljeno: .

naslovkaObjavljamo zaključke Simpozija France Tomšič in njegov čas, pripravil jih sodelavec Študijskega centra za narodno spravo dr. Damjan Hančič. Simpozij o Francetu Tomšiču, začetniku slovenske demokratizacije na političnem in sindikalnem področju, je potekal v petek, 30. septembra 2016, je v dvorani krajevnega doma v Šmarci v organizaciji Društva Demos na Kamniškem, Društva sv. Jakoba, Socialne akademije in KS Šmarca.

Njegov prispevek pri »novotrškem uporu« v Kamniku leta 1986, pri litostrojski stavki leta 1987 in pri ustanavljanju prve nekomunistične politične stranke v Vzhodni Evropi leta 1989 je bil neprecenljiv.

prof. dr. Janko Prunk: Ponovno rojstvo evropske socialdemokracije na Slovenskem prof. dr. Stane Granda: Slovenska osamosvojitev in sindikalizem dr. Andreja Valič Zver: France Tomšič in njegov čas doc. dr. Milan Balazic: Prelomni čas slovenske demokratizacije in osamosvajanja in zgodovinska vloga Franceta Tomšiča v njem

Program simpozija je bil zasnovan tako, da je 12 referentov osvetlilo ne samo večplastno osebnost Franceta Tomšiča, pač pa tudi širši okvir družbenega in političnega okolja, v katerem je deloval, in mnogokrat potegnilo tudi vzporednice z današnjim časom. Obdobje sredine in zlasti konca 80-tih let 20. stoletja je bilo navdano z upanjem in veliko željo po spremembah, zato je bil France Tomšič s svojimi lastnostmi, kot so: odgovornost, energičnost, izkušnje s politično kulturo in socialno demokracijo v zahodni Nemčiji, zasledovanje konkretnih rezultatov dela in zlasti velika strpnost do političnih nasprotnikov, tista oseba, ki je že na začetku teh procesov potegnila »voz zgodovine« v pravo smer. Njegova premočrtnost, ki je izhajala tudi iz dejstva, da je pripadal tehnični in ne družboslovni inteligenci, je veliko pripomogla k uspehu njegovih prizadevanj.

Dr. Marjeta Humar, predsednica organizacijskega odbora Simpozija France Tomšič in njegov čas Jan Tomšič s sorodniki med ogledom priložnostne razstave o njegovem očetu (foto Igor Zemljič) Tomšičeva družina ob ogledu razstave (foto Igor Zemljič) Jože Berlec in kamniški župan Marjan Šarec

V prvem delu simpozija so dr. Aleš Maver, prof. dr. Janko Prunk in prof. dr. Stane Granda podali nekoliko širši pogled na zgodovinski razvoj socialne demokracije in sindikalizma v Evropi in pri nas od srede 19. stoletja naprej pa vse do današnjih dni, ko socialna demokracija pravzaprav spet išče svojo pravo identiteto.

Dr. Damjan Hančič je vodil sekcijo z dr. Andrejo Valič Zver, prof. dr. Bogomirjem Kovečem in doc. dr. Milanom Balažičem (foto Igor Zemljič). Matjaž Šporar, predsednika Sveta KS Šmarca (foto Matevž Skamen)

Drugi del simpozija, v katerem so sodelovali dr. Andreja Valič Zver, doc. dr. Milan Balažic in prof. dr. Bogomir Kovač, je bil namenjen osvetlitvi vloge in pomena Franceta Tomšiča v procesih demokratizacije političnega in sindikalnega življenja in osamosvojitve. V tretjem in četrtem delu simpozija so nastopili referenti, ki so s Tomšičem dlje časa tudi sami aktivno sodelovali. Predstavili so spomine nanj in na posamezne pomembne dogodke, ki so zgodili v času sodelovanja z njim. To so bili: Andrej Magajna, dr. Gorazd Drevenšek, Jože Erčulj, mag. Branko Grims, Anton Tomažič in mag. Igor Podbrežnik. Prispevki referentov bodo naslednje leto objavljeni v posebnem zborniku.

prof. dr. Bogomir Kovač: France Tomšič in brezpotja slovenske socialne demokracije Andrej Magajna: Vpliv značajskih posebnosti voditeljev na profiliranje političnih strank prof. dr. Gorazd Drevensek: France Tomšič kot vizionar slovenskega političnega razvoja Jože Erculj: Vloga Franceta Tomšiča v sindikalnem gibanju

Kasneje, sredi 90-tih let, ko so bile ključne stvari, kot sta formalna demokratizacija in osamosvojitev opravljeni, je tok razvoja slovenske postkomunistične družbe mnogokrat krenil v drugo smer, kot si je želel France Tomšič. To se je kazalo tudi v njegovi čedalje večji »marginalizaciji« v političnem življenju, ki je končno botrovala tudi njegovemu umiku iz aktivnega političnega življenja. Danes, ko je slovenska družba spet v krizi, ki se morda na trenutke zdi še bolj neizhodna, kot je bila konec 80-tih let, pa spoznavamo, da bi se morali zopet približati zamislim in idealom, ki jih je zastopal France Tomšič. Zato je bila z odobravanjem sprejeta tudi pobuda Kamničana prof. dr. Bogomirja Kovača, da bi podobne dogodke, na katerih bi se spominjali dela Franceta Tomšiča,  v obliki »Tomšičevih dnevov« prirejali vsako drugo leto.

Anton Tomažič: Litostrojska izkušnja mag. Branko Grims: France Tomšič – človek z dovolj civilnega poguma za prelomne trenutke mag. Igor Podbreznik: France Tomšič, eden od stebrov prenove družbenega reda in osamosvojitve Marta Lavrič Tomšič

 

Tagi/značke: občina Kamnik France Tomšič Marjeta Humar simpozij Damjan Hančič