demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

Oddaj podporo referendumu proti spornemu vladnemu zakonu o drugem tiru

Objavljeno: .

 

Referendum proti zakonu o drugem tiruSvoj podpis za referendum proti spornemu vladnemu zakonu o drugem tiru bom oddal, ker je je sporna vladna trasa tira po mnenju strokovnjakov močno precenjena. Plačali bomo najmanj 500 milijonov  evrov več, obstajajo tudi realne ocene, da celo milijardo evrov preveč.

Vladni projekt tako nedodelan, da bodo vladni izbranci prek korupcije in izsiljevanj aneksov obogateli, še bolj kot pri projektu TEŠ 6. Vladni predlog projekta je tudi ekološko nevzdržen, saj zahteva golosek Tinjanskega in Vinjanskega gozda, ki sta se komaj dobro opomgla od goloseka, ki so ga v preteklosti izvedli Benečani. Proti Kopru potrebujemo sodobno, varno dvotirno progo, ki bo omogočala potniški in tovorni promet, tega pa sporni vladni projekt enega samega tira, ki večino časa poteka v tunelih in po viaduktih, ne omogoča.

 

Kje oddam podpis podpore za referendum o zakonu o drugem tiru?

Najbolje, da si doma natisnete obrazec in ga v miru izpolnite, razen vašega podpisa (podpišete se pred upravnim delavcem). Na upravnih enotah ali krajevnih uradih oddate podpisani obrazec v njihovem poslovnem času. Upravne enote imajo praviloma poslovni čas vsak delovni dan od 8. do 15., razen v sredo, ko delajo do 17., in v petek, ko delajo do 13. ure. Krajevni uradi delujejo zelo različno, zato se o njihovem delovanju posebej pozanimajte.

 Ali lahko oddam podpis podpore za referendum o zakonu o drugem tiru samo na domači ali tudi na drugi upravni enoti?

Podpis podpore lahko oddate na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu, ne glede na kraj stalnega ali začasnega bivališča.

Kaj moram prinesti s seboj. če želim oddati podpis podpore za referendum o zakonu o drugem tiru?

 S seboj imejte veljaven osebni dokument: osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.

Kako naj izpolnim obrazec podpore za referendum o zakonu o drugem tiru? 

S čitljivimi, velikimi tiskanimi črkami izpolnite osebne podatke na obrazcu. Posebej bodite pozorni, da boste zapisali podatke, ki so navedeni na vaših uradnih dokumentih. Pomembno: Obrazec morate podpisati vpričo uradnika!

Koliko stane oddaja podpisa  podpore za referendum o zakonu o drugem tiru? 

Oddaja podpisa podpore je brezplačna.

Kje oddam potrjen obrazec  podpore za referendum o zakonu o drugem tiru? 

Na uradu bodo obrazec potrdili, nato pa vam ga bodo vrnili. Podpisan in potrjen obrazec oddajte na stojnici “proti spornemu vladnemu zakonu o drugem tiru”, pred upravno enoto. Zaradi možnih zlorab podpisanega obrazca ne dajajte drugim ljudem, ki bi vas zanj prosili v bližini upravne enote ali krajevnega urada.

Kaj, če pred upravno enoto ne bo stojnice, kjer zbirajo potrjene podpore za referendum o zakonu o drugem tiru?

V tem primeru podpisan in na upravni enoti potrjen obrazec čim prej pošljite po navadni pošti na naslov: Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana.

 

 

Tagi/značke: pobuda za referendum zbiranje podpisov zakon o drugem tiru Vlada RS Vili Kovačič pristanišče Koper Slovenske železnice