demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

Andreja Valič Zver: Demos, slovenska osamosvojitev in demokratizacija

Objavljeno: .

Društvo sv. Jakoba in Društvo Demos na Kamniškem sta v petek, 6, junija 2014, v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku pripravila predstavitev knjige dr. Andreje Valič Zver z naslovom DEMOS, slovenska osamosvojitev in demokratizacija.

Dr. Andreja Valič Zver, avtorica znanstvene monografijie, ki je ključnega pomena za razumevanje prelomnega obdobja v letih 1989–1992, je zbranim predstavila in analizira posameznike in politične skupine, ki so prispevale k osamosvojitvi Slovenije. V prvi vrsti je prikazala nastanek, delovanje, vlogo in pomen Demosa (Demokratične opozicije Slovenije), ki je bil ustanovljen novembra 1989 in je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združil različne novoustanovljene politične zveze z namenom, da skupaj nastopijo na volitvah.

Avtorica je monografiji postavila dogajanje v Sloveniji v zgodovinski prostor od razsvetljenstva naprej do leta 1992. Predstavila je ideje o združeni Sloveniji, ki so krepile nacionalno identiteto, dogajanja vse do okupacije in revolucionarnega nasilja, prevzema oblasti leta 1945, časa komunističnega totalitarizma ter končno razpada komunistične Jugoslavije. Boj za osamosvojitev in neodvisnost je postavila tudi v širši mednarodni politični prostor konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let, ko se je Evropa začenjala korenito spreminjati.

Zbrani v dvorani Frančiškanskega samostana so podprli ključno avtoričino hipotezo, da je bila koalicija Demos tista, ki je prevzela odgovornost za izvedbo demokratizacije in osamosvojetev. Valič Zverova ugotavlja, da je Demos uresničil tudi tretji ključni cilj, to je bilo mednarodno priznanje naše novo nastale države.

Predstavila je tudi glavne razloge razpustitev koalicije. Po mnenju Jožeta Berleca, poslanca osamosvojitvene Skupščine RS, je bila to napaka, ki je zavrla nadaljevanje procesov razstavljanja petdesetletne partijske diktature. Dr. Andreja Valič Zver je prepričana, da razpad niso povzročile zgolj osebne ambicije posameznikov, pač pa so bile nove politične sile pod močnim nadzorom in usmerjanjem udbovskih agentov, ki so bili načrtno vključeni v nova politična gibanja.

»Čistega preloma v Sloveniji ni bilo, ker je stara elita vendarle izvedla nekatere za nadaljnjo demokratizacijo nujne reforme, pa tudi zaradi tega ne, ker se je v različnih družbenih podsistemih zamenjal premajhen del elit,« je dejala Valič Zverova, ki tudi meni, da je 80 % starih elit ostalo na svojih položajih. »Nova elita je zasedla le tiste izpostavljene politične funkcije, v družbenih podsistemih, ki so odločilni za družbene spremembe, pa je ni bilo,« je poudarila avtorica.

Dr. Valič Zver je še dejala, da »slovenska pomlad ni predstavljala samo gibanja za demokratizacijo ampak tudi za nacionalno emancipacijo«. Izpostavila je: »Demos je v svojih glavnih namerah uspel, saj imamo svojo državo. Kljub temu da ga niso ustrezno obravnavali mediji, da ni imel ustreznega zastopstva v gospodarstvu, javni upravi in ni bil zastopan v represivnih organih oblasti, izjema je bila vojska in do neke mere v policiji. Za uspešno izpeljano tranzicijo je Demosu zmanjkalo časa in politične moči«.

Po njenih besedah je bil Demos ključni dejavnik pri oblikovanju splošnega soglasja naroda o nujnosti osamosvojitve ter pri obrambi slovenske samostojnosti v vojni za Slovenijo in pridobivanju mednarodnega priznanja. »Demos so sestavljali ljudje, ki so jih družili skupni cilji, interesi, vrednote in pričakovanja. V vodstvu te raznolike skupnosti z ohlapno organizacijo so bili nekateri pogumni posamezniki, ki so s svojim zgledom, svojo držo in idejami vlekli voz naprej. Anketa med nosilci Demosove politike je pokazala, da je bil dr. Jože Pučnik osrednja figura Demosa,« je dejala avtorica in sklenila: »Ugotavljamo, da demokratični prehod ni bil uspešno izpeljan. Še vedno nam vladajo stari monopoli. Morda je vendarle že čas za novo slovensko pomlad«.

Udeleženci predstavitve te izjemno pomembne knjige, v kateri je Dr. Andreja Valič Zver spregovorila o ključnih trenutkih naše zgodovine, so izrazili željo, da organizatorji tudi v prihodnje ponudijo vsebine, povezane z narodno identiteto in premalo poudarjenimi obdobji v naši novejši zgodovini.

Tagi/značke: občina Kamnik Demos Andreja Valič Zver demokratizacija Jože Pučnik