Helena Kregar: Zakaj smo mnogi učitelji proti predlaganemu zakonu

Objavljeno: .

Helena Kregar je podpredsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), ki povezuje učitelje, vzgojitelje in katehete, ki jih družijo krščanske vrednote. Društvo članom in drugim učiteljem s svojimi dejavnostmi pomaga duhovno, strokovno in osebnostno rasti.V Društva katoliških pedagogov Slovenije podpirajo prizadevanja predlagateljev referenduma o družinskem zakonu,

saj so učitelji večinoma ljudje, ki imajo radi otroke, jih spoštujejo in jim želijo pomagati na njihovi poti odraščanja. V šoli pa seveda doživljajo vso realnost družbe in dogajanja v njej. Pri vsakodnevnem delu z otroki vidijo, da je za oblikovanje zrele in samostojne mlade osebe potrebna vsaj približno ustaljena, umirjena in odgovorna družina. 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je oblikovalo naslednjo izjavo o referendumu

Naša družba z zahtevami in življenjskim slogom v družine vnaša veliko nemira. Pri mladih se to odraža kot nesposobnost koncentracije in zbranega dela, pogosto so nesposobni spoznavati in razumeti sebe, sočloveka, svet in dogajanje v njem.  Učitelji se veliko ukvarjamo s problemi, ki jih mladi prinašajo v šolo iz slabo urejenih družinskih in tudi drugih socialnih odnosov. Zato je poučevati pogosto težko in naše izobraževalno delo je manj kvalitetno. Dodam naj še dejstvo, da se za duševni in duhovni razvoj mladih v državnih šolah praktično nimamo možnosti zanimati in se z njim skoraj nikjer ne ukvarjamo. Pa vendar: starši, učitelji in vsi odrasli smo odgovorni za mlade, dolžni smo jim omogočiti zdrav psihosocialni in intelektualni razvoj.

Ob morebitni uveljavitvi novega zakona bodo pred učitelji zahteve, ki jih ne bomo hoteli in ne bomo mogli opravljati, saj bodo v popolnem neskladju z vsem, v kar zdaj verjamemo. Pri pouku o „družbenosti in o svobodni izbiri spola“ na temelju priročnika "Ljubezen je ljubezen" gre namreč za nenaravno in neetično uvajanje otrok v svet spolnosti. Ta jim v času odraščanja ne sme biti predstavljen na predlagani način, če ne želimo iz njih narediti čustvenih invalidov. Zakon ne predvideva možnosti ugovora vesti, zato bi učitelje postavil pred hude etične dileme. V mladih ljudeh pa bosta negotovost in zmeda še večji. V državah z uveljavljeno zakonodajo opažajo porast samomorilnosti med mladimi, ki je pri nas že zdaj nad evropskim povprečjem.

Obstoječa zakonodaja nam nalaga delo, ki ga zdaj opravljamo po najboljših močeh. Izobraževati in vzgajati želimo zdrave, kritične in svobodno misleče mlade ljudi. Kot taki bodo morda znali razvijati svoje darove in sposobnosti: zaznavanje, čustva, razum, domišljijo, voljo in ustvarjalnost ter etični in religiozni čut.

Pri uveljavljanju zakona gre morda tudi za kaznivo dejanje, saj po ustavi RS in po obstoječi šolski zakonodaji v  ni dovoljeno nagovarjanje otrok k etično spornemu ravnanju. V dejavnost LGBT aktivistov je namreč po posredovanju staršev že posegla šolska inšpekcija na nekaterih osnovnih šolah.

V zaupanju v zdrav razum in odgovornost učiteljev si želim in upam, da bomo na referendumu soglasno zavrnili predlagani zakon.  V kolikor pa bi bil zakon sprejet, zahtevamo dopolnitev o možnosti ugovora vesti.

Foto: NSi Kamnik

Tagi/značke: Helena Kregar Društvo katoliških pedagogov referedum družinska zakonodaja