Kamniški Demos izdal zbornik pričevanj o dogodkih v prelomnem letu 1945

Objavljeno: .

Naslovna stran knjige Prelomni čas, ki je konec leta 2016 izšla pri Društvu Demos na Kamniškem. Knjiga bo v kratkem na voljo bralcem, javna predstavitev pa se načrtuje za 24. 2. 2017.

Zbornik je pripravilo in izdalo Društvo Demos na Kamniškem v okviru projekta Pravica do groba. Z njim nadaljujemo zapisovanje spominov, ki smo ga začeli leta 2013 z zbornikom Čas počasi briše, v katerem smo zbrali pričevanja prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko med drugo svetovno vojno iz občin Kamnik in Komenda.

 

 

Društvo je bilo leta 2012 soorganizator osrednje slovenske prireditve v spomin na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki je potekala v Uršulinskem samostanu v Mekinjah.

V knjigi Čas počasi briše so objavljena pričevanja kamniških in komendskih mobilizirancev v nemško vojsko, objavljen pa je tudi prispevek Verene Vidrih Perko Pravica do groba, ki je spodbudil aktivnosti za ureditev Parka spomina in opomina Kamniška Bistrica na Kopiščih

Prireditev je bila posvečena prisilno mobiliziranim Slovencem v nemško vojsko v času II. svetovne vojne. Po prireditvi se je začelo zbiranje pričevanj še živečih kamniških in komendskih mobilizirancev, ki smo jih objavili v knjigi Čas počasi briše (2013). Ob nastajanju te knjige, še bolj pa v času naših prizadevanj za ureditev Parka spomina in opomina Kamniška Bistrica na Kopiščih in gradnje spominske kapelice (2015) smo zaznali željo ljudi, da bi zapisali in objavili pričevanja o ljudeh in dogodkih ob koncu II. svetovne vojne, ko so se v temeljih zamenjale vrednote, ki so veljale pred začetkom vojne. Z zbranim gradivom, ki ga objavljamo v knjigi Prelomna leta, tako posegamo v tisti prelomni čas na Kamniškem, deloma tudi na Komendskem. Še živečim pričevalcem tistega časa smo dali priložnost, da spregovorijo, saj smo prepričani, da brez spomina, poprave krivic in ozdravljenja ran iz preteklosti ni mogoče graditi uspešne in mirne prihodnosti.

Tagi/značke: občina Kamnik občina Komenda prelomna leta Čas časi briše pričevanja poprava krivic