Tone Stele prispeval svoj delež k boljši in svobodnejši Sloveniji

Objavljeno: .

 

Tone Stele in Jože Berlec med pogovorom na slovesnosti ob 25-letnici Demosa na KamniškemDragi Tone, tvoj prispevek k demokratizaciji na Kamniškem je izjemen. Deloval si vztrajno in pošteno, kot si se naučil od svojih prednikov. V imenu Društva Demos na Kamniškem izrekam globoko sožalje sorodnikom in prijateljem. Dragi Tone, počivaj v miru. (Jože Berlec)

 Ustavil se je tok Steletovega plodnega življenja na mnogih področjih. Zelo zanimiva mi je bila predstavitev, ko je Tone Stele v Izvršnem svetu občine Kamnik leta 1990 prevzel zadolžitve za področje obrti in turizma:

»Sem Tone Stele, član verjetno najstarejše kamniške družine, saj je tako očetov kot materin rod že preko tristo let prisoten v Kamniku. To do danes ni bilo častno, temveč madež, ki je zaznamoval vse kamniške meščane, zlasti pa 'purgarje'. Že kot otrok sem čutil nad seboj politični greh, ker so bili moji starši obrtniki, poleg tega pa še kmetje. Tudi tretji greh za dosedanjo politiko ni bil majhen, saj smo bili ves čas verni in uvrščeni med največje klerikalce v občini. Zato mi pod tako oblastjo, pred dvanajstimi leti, ni bilo lahko prevzeti preko 300 let stare družinske svečarske in medičarske obrti po pokojnih starših.«

Stele prispeval svoj delež k boljši in svobodnejši Sloveniji

Tone Stele nagovoril udeležence slovesnosti  ob 25-letnici ustanovitve koalicije Demos na Kamniškem

Kot je zapisal v knjigi Demos na Kamniškem, Stele ni nikdar razmišljal, da bi se aktivno ukvarjal s politiko, vendar pa so ga družben razmere konec leta 1989 prepričale, da so za politične spremembe potrebni ljudje drugačnega političnega prepričanja – to pa so lahko le tisti, ki do tedaj v politiki niso aktivno delovali. Verjetno je Stele tudi zaradi genov, ki jih je podedoval po očetovi in materini strani, saj so bili njegovi predniki zavedni in zaslužni Slovenci in vsestransko aktivni Kamničani, začutil moralno dolžnost, da tudi sam aktivno pomaga in prispeva svoj delež k boljši in svobodnejši Sloveniji.

Svojo neprofesionalno politično pot je začel v februarju 1990 kot predsednik kamniškega odbora stranke Slovenska demokratična zveza. To funkcijo je obdržal do oktobra 1991, ko se je ta stranka preimenovala v Narodne demokrate. Njen član je bil do ukinitve v maju 1995. Nato se je priključil Slovenskim krščanskim demokratom, sprva kot član, oktobra 1996 pa je prevzel predsedniško mesto občinskega odbora. Predsedniško funkcijo je opravljal do 26. marca 1999. Kot član občinskega odbora Slovenskih krščanskih demokratov je spremljal neuspešno združevanje Slovenskih krščanskih demokratov s Slovensko ljudsko stranko in se potem pridružil občinskemu odboru Nove Slovenije. Član Nove Slovenije si bil vse do leta 2005, ko se je, kot je pogosto povedal, »politično upokojil«.

Po prvih demokratičnih volitvah je v Izvršnem svetu Skupščine občine Kamnik prevzel odgovornost za razvoj za obrti in turizma. Leta 1995 je bil imenovan za podžupana. Ker pa je ocenil, da ne more dovolj prispevati k razvoju občine, je leta 1998 s tega mesta odstopil. 

Tone Stele je izpolnil staro moralno zavezo, ki jo je prevzel po svojem očetu

Dr. Jože Dežman (levo) in Tone Stele (desno) spomladi leta 2014 med ogledom lokacije enega od še ne potrjenih grobišč v dolini Kamniške Bistrice (foto M. Skamen)

 Kljub politični upokojitvi je čutil, da razvoj v Sloveniji ne gre povsem pravo pot. Konec leta 2010 je s somišljeniki pomagal ustanoviti Društvo Demos na Kamniškem. Društvo je program delovanja prilagajal družbenim razmeram. Tone Stele je leta 2014 začutil, da prihaja čas, ko lahko izpolni staro moralno zavezo, ki jo je prevzel po svojem očetu. O tem je  zapisal v knjigi Prelomna leta:

»Kot očividec tragičnega obdobja v maju leta 1945 se spominjam dolge kolone pešcev in konjskih vpreg, ki se je kmalu po končani vojni vila skozi glavne kamniške ulice od Šutne proti Grabnu. To je bila njihova zadnja pot, ki  jih je vodila v Kamniško Bistrico, kjer so doživeli kruto usodo.

Kamničani so vedeli, kaj se dogaja v Kamniški Bistrici, in slutili, da sami vsaj v bližnji prihodnosti ne bodo mogli ničesar storiti. Kasneje, kadar sem šel z očetom v Kamniško Bistrico, mi je vedno pokazal travnate gomile na levi in desni strani ceste na Kopiščih, se prekrižal in rekel: ʼTukaj ležijo tisti revčki.ʼ S tem je mlajšemu rodu naložil moralno zavezo, da se obsodijo poboji in da se civilizacijsko pokopljejo pobiti.«

Marca 2014 je na sejo Društva Demos na Kamniškem prinesel gradivo in pobudo, da društvo nekaj naredi pozabljena grobišča na Kopiščih, v smislu  PRAVICE DO GROBA. To je bila težka dediščina, ki mu je ležala na duši. Tone je želel si aktivno pomagati, da se na tem področju nekaj naredi. Vodstvo društva je Steletov predlog sprejelo in pričeli so z delom na projektu, ki ga je Tone zelo dobro pripravil skupaj s predlogi postopkov, kako se dela lotiti. Stele je dejavno sodeloval pri organizaciji sondiranja grobišč,  kot član upravnega odbora Meščanske korporacije Kamnik pa je pomembno pripomogel, da je društvo pridobilo soglasja za postavitev spominske kapelice. Prav zaradi Steletovega zagona, sodelovanja Občine Kamnik, ki je zagotovila projektno dokumentacijo in nujna soglasja, ter finančnega prispevka predstavnikov društva OTKRIT ĆEMO ISTINU – DUŠAN NIKLANOVIĆ iz Črne gore je bila na Kopiščih zgrajena kapelice, ki je bila v juniju 2015 blagoslovljena v ekumenskem duhu.

 

Tagi/značke: Tone Stele Park spomina in opomina Demos na Kamniškem in memoriam