dr. Hančič: Soočanje s polpreteklo zgodovino in totalitarizmi

Objavljeno: .

Dr. Damjan Hančič, sodelavec Študijskega centra za narodno spravo je v petek, 20. januarja, ob 19. uri v dvorani frančiškanskega samostana v Kamniku predstavil tudi pravkar izdano knjigo Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 1941–1945, ki odstira nekatere manj znane strani druge svetovne vojne na Kamniškem.

Knjiga je izšla leta 2011 kot prva iz načrtovane zbirke o revolucionarnem nasilju na Slovenskem v času druge svetovne vojne. V njej je uvodoma predstavljen položaj na Gorenjskem ob okupaciji leta 1941, s posebnim poudarkom na Kamniškem. Na kratko so predstavljeni nemška okupacijska politika, delovanje partizanskih enot in partije med okupacijo ter organizacija in delovanje enot, ki so izvajale revolucionarno nasilje. V osrednjem delu monografije je avtor prikazal konkretne primere revolucionarnega nasilja na vzhodnem gorenjskem območju. Odgovoril je na vprašanja, v kakšni obliki se je kazalo partizansko oziroma revolucionarno nasilje nad prebivalstvom, v kolikšni meri je bilo to nasilje usmerjeno proti resničnim sodelavcem okupatorja, in v kolikšni meri le proti politično-ideološkim nasprotnikom OF oziroma njene vodilne sile komunistične partije. V monografiji so objavljeni seznami žrtev na obravnavanem območju in dokumenti o revolucionarnem nasilju na vzhodnem Gorenjskem, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije in  pričevanja, ki jih hrani Študijski center za narodno spravo.