Društvo Demos na Kamniškem je prejelo priznanje Občine Kamnik

Objavljeno: .

Društvo Demos na Kamniškem je na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Kamnik v počastitev občinskega praznika, ki ga praznujemo na rojstni dan Rudolfa Maistra, prejelo bronasto priznanje Občine Kamnik za dosežke v prizadevanjih za uveljavitev temeljnih civilizacijskih načel o dostojnem obeležju grobišč žrtev pomorov, ki jih je na območju občin Kamnik in Komenda zagrešila totalitarna oblast takoj po drugi svetovni vojni, za ohranjanje demokratičnih izročil koalicije Demos na Kamniškem ter za prispevek k narodni spravi na Kamniškem in Komendskem.

 

Društvo Demos na Kamniškem je bilo ustanovljeno leta 2010 ob 20. obletnici zmage koalicije Demos na prvih povojnih svobodnih volitvah. Demosov program je temeljil na samostojnosti države Slovenije, na zahtevi po parlamentarni demokraciji in pravni državi. Zavzemal se je za miren prehod iz totalitarnega v demokratični sistem, za narodno spravo, tržno gospodarstvo in slovensko vojsko. Pod vodstvom politikov Demosa in zaradi njihovih odločitev je Slovenija postala samostojna in demokratična država, kasneje pa polnopravna članica Evropske unije. Društvo Demos na Kamniškem z različnimi dejavnostmi goji spomin na čas osamosvajanja, prizadeva si za prenos Demosovih vrednot na mlade generacije, spodbuja narodno zavest in domoljubje, poudarja pomen tradicionalnih moralnih vrednot in parlamentarne demokracije. Prav tako zbira in objavlja pričevanja o polpretekli in bližnji slovenski zgodovini, tudi zato, da opozarja na krivice in žrtve totalitarnega režima. Društvo Demos na Kamniškem je kolektivni član Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in Civilne družbe za pravično Slovenijo, uspešno sodeluje s Študijskim centrom za narodno spravo, Direktoratom za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Občino Kamnik, Socialno akademijo ter sorodnimi civilnodružbenimi organizacijami doma in v tujini.

Mag. Igor Podbrežnik, predsednik Društva Demos na Kamniškem, je v zahvali za podeljeno priznanje, ki ga je prejel iz rok kamniških podžupanov Igorja Žavbija in Mateja Slaparja, izrazil hvaležnost, da je lokalna oblast prepoznala pomen prizdevanj članov društva za uravnoteženje in normalizacijo družbenega prostora na Kamniškem. Izrazil je je veselje, da društvo prejema priznanje na Maistrov praznik. Povedal je, da so bili prav člani Društva Demos na Kamniškem tisti, ki so zmogli strateški razmislek in občinski praznik posvetili velikemu Slovencu in Kamničanu. Danes je Kamnik Maistrovo mesto, Maistrov lik pa središčna točka povezovanja občanov vseh političnih barv in svetovnonazorskih prepričanj.

Društvo uresničuje svoje cilje s prireditvami, izdajami in predstavitvami knjig (npr. Franceta Tomšiča in dr. Rosvite Pesek), pogovori in predavanji o aktualnih temah (npr. o etičnih vprašanjih sodobnega časa), organizacijo svetih maš za domovino in v spomin žrtev povojnih pobojev v Kamniški Bistrici. Zadnje leto se skupaj z Občino Kamnik posveča ureditvi statusa množičnih grobišč v Kamniški Bistrici ter parka spomina in opomina s sakralnim objektom, ki naj bi postal točka evropskega civilnodružbenega in medverskega dialoga ter svarilo pred novimi totalitarnimi režimi. S tem si prizadeva izpolniti osnovno civilizacijsko dolžnost, da zamolčane mrtve vrnemo skupnosti, kamor po naravnem in duhovnem redu tudi sodijo, prostore njihove smrti pa primerno označimo kot kraj kolektivnega spomina in opomina. Društvo Demos na Kamniškem je sodelovalo pri organizaciji ali samostojno pripravilo več proslav v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, dneva državnosti in obletnice plebiscita. Leta 2012 je bilo ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov skupaj s Študijskim centrom za narodno spravo organizator osrednje slovenske prireditve, ki je potekala v Uršulinskem samostanu v Mekinjah pri Kamniku in je bila posvečena prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko. Društvo je samostojno pripravilo in izdalo dve knjigi. Zbornik Demos na Kamniškem je edinstveno delo, v katerem so zbrana pričevanja sodelavcev koalicije Demos na Kamniškem. Knjiga Čas počasi briše pa vsebuje zapise pričevanj prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko med drugo svetovno vojno iz občin Kamnik in Komenda. Samostojna in demokratična Slovenija je v veliki meri plod dela in poguma ljudi, ki so v času preloma z Jugoslavijo za to zastavili svojo prihodnost in tudi življenje. Društvo Demos na Kamniškem povezuje nekdanje sodelavce koalicije Demos in jim z različnimi dejanji izreka zahvalo za vse, kar so storili, tudi zato, da bi se zavedali pomena pravih odločitev v času osamosvajanja.

Več o dogodkih na praznični dan lahko preberete na povezavi.

foto: Branko Novak in Občina Kamnik

Tagi/značke: Demos Rudolf Maister Marjan Šarec Tone Ftičar Julijana Bizjak Mlakar Janez Majcenovič MPZ Odmev