Kamniški Demos izdal zbornik pričevanj o dogodkih v prelomnem letu 1945