demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

Dr. Andreja Valič Zver: France Tomšič in njegov čas

Objavljeno: .

Neodvisne politične in sindikalne organizacije so bile tujek jugoslovanskemu enopartijskemu sistemu, ki v skladu s svojo totalitarno naravo ni dopuščal neodvisnega političnega in sindikalnega gibanja. V starem režimu so delovale t. i. družbenopolitične organizacije, ki so kot transmisijske organizacije ravnale v skladu s partijskimi cilji in načeli. Socialdemokratska opcija, ki je morala v slovenskem prostoru zamreti s komunističnim prevzemom oblasti, je ponovno oživela v osemdesetih letih. Socialdemokratske ideje so se krepile v času stavke v ljubljanski tovarni Litostroj leta 1987. Stavkajoči so napovedovali splošno stavko, česar se je oblast najbolj bala in hotela na vse načine zaustaviti. Stavkovni odbor z vodjo Francetom Tomšičem je 9. decembra 1987 v Cankarjevem domu ustanovil prvi neodvisni sindikat na Slovenskem po drugi svetovni vojni. Tomšič je predlagal ustanovitev Iniciativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije, ki bi delovala paralelno in enakopravno z Zvezo komunistov Slovenije. Socialdemokratska zveza Slovenije (SDZS) je bila ustanovljena 16. februarja 1989 v Cankarjevem domu v Ljubljani. V programski izjavi so zahtevali suvereno slovensko državo, demokratični volilni sistem in parlamentarno demokracijo, svobodo in pravice posameznika, svobodo političnega združevanja, svobodo govora in tiska, ponovno uveljavitev dela, tržnega gospodarstva, sodoben razvoj kmetijstva, samostojnost Slovenije pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike, avtonomijo sindikata, članstvo v Evropski skupnosti, odprte meje, podreditev vojske demokratično izvoljenim oblastem. Predsednik SDZS je postal France Tomšič, ki je odločno in javno nasprotoval procesu proti četverici, podpiral Majniško deklaracijo in skupaj s predsedstvom spodbujal skupen nastop demokratičnih sil na volitvah. Po zmagi Demosa na volitvah aprila 1990 je Tomšič kot poslanec opozarjal na mnoge tranzicijske pasti slovenskega demokratičnega prehoda, npr. pri privatizaciji in denacionalizaciji.

Tagi/značke: Andreja Valič Zver France Tomšič simpozij