demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

Dr. Janko Prunk: Ponovno rojstvo evropske socialdemokracije na Slovenskem

Objavljeno: .

Ponovno rojstvo evropske socialdemokracije na Slovenskem

Slovenska pomlad, konec osemdesetih let, je prinesla tudi ponovno rojstvo socialdemokratske stranke, ki jo je v svoji socialistični revoluciji med NOB likvidirala Komunistična partija Slovenije in za skoraj pol stoletja vzpostavila voluntaristični, neorganski sistem, ki je bil hud odklon od zahodnoevropskega demokratičnega. Socialnodemokratske stranke so bile namreč od zadnje tretjine 19. stoletja v Evropi in tudi na Slovenskem sestavni del demokratične družbe. Precej pomembno vlogo so igrale med obema vojnama in bile predmet najhujših napadov obeh totalitarizmov, nacifašističnega in boljševiško-komunističnega.

Ko se je konec osemdesetih let sam vase zrušil leninistični komunizem in je nastala v vzhodni Evropi politično pluralna družba, je pomembno mesto v njej – ob liberalnih in krščanskodemokratskih strankah – zasedla tudi socialnodemokratska stranka zahodnega, evolutivno reformnega tipa. Slovenija je v tej obnovi političnega pluralizma poseben primer. Kljub temu da je bila socialdemokratska stranka Franceta Tomšiča in Jožeta Pučnika ena prvih demokratičnih strank, ni prišla do večje veljave. Za to so trije vzroki:

1. šibka socialdemokratska tradicija v Sloveniji, 2. prevlada liberalnih in krščanskodemokratskih pogledov in političnih agensov pri obnovi slovenske demokracije, 3. ohranitev precej velike moči in vpliva komunistične partije, ki se je v zadnji fazi pred tranzicijo začela reklamirati za socialnodemokratsko stranko.

Kljub temu pa je socialdemokratska stranka Jožeta Pučnika odigrala pomembno vlogo, na momente kar avantgardno, pri slovenski državni osamosvojitvi.

Tagi/značke: France Tomšič socialdemokracija Janko Prunk