demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

Dr. Aleš Maver: Čudna igra novih in starih socialdemokratov

Objavljeno: .

 

Socialna demokracija v srednji in vzhodni Evropi po letu 1989

Zgodba o socialni demokraciji v srednji in vzhodni Evropi po letu 1989 je ena bolj tragičnih iz politične zgodovine tega prostora v zadnjih petindvajsetih letih. Da uveljavljene socialdemokratske stranke iz demokratičnega dela Evrope niso imele ne poguma ne resnične volje bolj podpreti razvoja nekomunističnih delavskih strank, je tej politični opciji naredilo težko popravljivo škodo. O tem nas prepriča že bežen pogled na današnji politični semafor srednje- in vzhodnoevropskih držav, kjer je nedavno slovo poljske leve sredine od parlamentarnega zastopstva le najizrazitejši odraz širših in dolgotrajnejših trendov. Seveda še zdaleč niso bili zgolj zahodnoevropski socialdemokrati tisti, ki so se panično bali vnovičnega vznika srednjeevropskih nacionalizmov in šovinizmov, vendar so z zgrešeno formulo, da so reformirani komunisti sodobni socialdemokrati, šli pri tem zelo daleč. Zato slaba tri desetletja po letu 1989 ostajajo socialdemokratske stranke nekomunistične provenience na evropskem vzhodu bele vrane. Pomembnejšo vlogo med njimi imajo predvsem estonski socialdemokrati, v veliki večini ostalih okolij so danes glavni nosilci socialne demokracije postkomunisti, kar pojasni njihov v celoti gledano omejen domet.

 

 

Tagi/značke: France Tomšič simpozij Aleš Maver socialdemokracija